Kategoriler

Çocuklarda Senkop - Bayılma Neden Olur?

Çocuklarda bilinen bir sebep olmadan yaşanan ve tekrarlayan bayılmalar, kalp sağlığı konusuna dikkatimizi çekebilir.

En sık 15-19 yaş grubunda olmak üzere hemen her yaşta çocukların yaklaşık beşte birinde görülür

Senkoptan hemen önce baş dönmesi, sesleri boğuk işitme ve göz kararması hissedilir.

Belirtiler özellikle sıcak havada veya aniden ayağa kalkınca daha sık ortaya çıkar.

Senkop’un nedenlerini sıralamamız gerekirse;

Kan basıncında ani düşme ve beyin kan akımının azalması sonucu beyin oksijeni azalması (vazovagal senkop, ortostatik senkop)
.
Bazı kalp hastalıkları
.
Havale
.
Bazı nörolojik hastalıklar
.
Ve Stresi sayabiliriz.

Bu listede kalp hastalıkları bayılma nedenlerinde çok sık yer almasa da Senkopa neden olabilen kalp hastalıkları yaşamı tehdit edebilen ciddi bir durumdur ve mutlaka araştırılmalıdır.‼️‼️
.
Senkopa neden olan kalp hastalıklarını saymak gerekirse:
.
KAN AKIMINDA AZALMAYA NEDEN OLAN KALP ANOMALİLER;
.
▫️Aort kapak darlığı,
▫️Hipertrofik kardiyomiyopati,
▫️Primer pulmoner hipertansiyon
▫️Eisenmenger sendromu
.
RİTİM BOZUKLUKLARI:
.
▫️Ventriküler Taşikardi,
▫️Wolff-Parkinson-White Sendromu,
▫️Uzun QT Sendromu,
▫️Sinüs Nod Disfonksiyonu,
▫️Atriyoventriküler Blok,
▫️Katekolaminerjik Polimorfik Ventriküler Taşikardi
.
KALBİN KASILMA İŞLEVİNİ ETKİLEYEN KALP HASTALIKLARI;
.
▫️Dilate Kardiyomiyopati,
▫️Akut Miyokardit,
▫️Kawasaki Hastalığı,
▫️Koroner Arter Anomalisi
▫️Yüksek Kolesterola Bağlı Gelişen İskemik Kalp Hastalıkları.
.
Çocuklarda senkop vakalarında çocuk kardiyoloğuna başvurulması gerek durumlar da şunlardır:

Egzersiz sırasında bayılma

Baş dönmesi, seslerin boğuk işitilmesi ve görsel değişiklikler gibi ön belirtiler olmadan bayılma

Ciddi yaralanma ile sonuçlanan bayılma

Ailesinde ani, beklenmeyen ölüm, kardiyomiyopati veya doğumsal kalp hastalığı hikayesi olması

Muayenede ya da EKG de kardiyak bulgu saptanması

Küçük çocuklarda özellikle 6 yaş altındaki bayılmalar
.
Doç. Dr. Abdullah ÖZYURT
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı
VM Medical Park Mersin

Resim
Özel Mersin Medicalpark Hastanesi, Menderes, Gazi Mustafa Kemal Blv. No: 676, 33200 Mezitli, Mersin
05386873172
duruozyurt@yahoo.com.tr
www.drabdullahozyurt.com ©
X